Finansijeri: Švajcarska nacionalna naučna fondacija (SNFS), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

Finansijer: Fond za inovacionu delatnost, (Program: Matching grants)
iz pretpristupnih fondova (IPA) EU

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204