Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa: Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2011. – 2019.

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2004. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

Naziv programa: Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2008. – 2011.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204