Audio biblioteka za slepe i slabovide


Citaj mi

 

Finasijer: Ministarstvo, rada zapošljavanja i socijalne politike

Vreme trajanja projekta: 2006. – 2007.

Partneri na projektu:

  • Savez slepih Srbije
  • Fakultet tehničkih nauka
  • AlfaNum d.o.o.

Kratak opis: Kompjuter u kombinaciji sa govornim softverom postao je važno pomagalo osoba oštećenog vida, jer on im omogućava da pročitaju svaki tekst na srpskom jeziku koji se nalazi u računaru. Na bazi anReader-a, sintetizatora govora na osnovu teksta za srpski jezik, nastala je Audio biblioteka za slepe i slabovide (ABSS). Ona predstavlja jednostavno rešenje prilagođeno ergonomiji osoba oštećenog vida, omogućava jednostavnu pretragu svih naslova dostupnih preko nje po više kriterijuma (naslovu, piscu, godini izdanja, mestu izdanja, ključnim rečima itd.), dozvoljava čuvanje mnogo većeg broja naslova, takođe dozvoljava da više lica istovremeno koriste isti naslov, nađeni naslov u tekstualnom HTML formatu automatski se pretvara u sintetizovani govor, reprodukovani naslov može se i snimiti na CD koji se može preslušavati i kod kuće, a pretvaranja naslova od nekoliko stotina strana u ovaj format može se značajno ubrzati, te tako trajati svega nekoliko minuta. Treba istaći da je dopunjavanje ABSS novim naslovima veoma lako i naravno treba da bude uvek uz saglasnost autora.

U okviru projekta instalirana je ABSS u Biblioteci Saveza slepih Srbije, a klijentske aplikacije koje omogućavaju pristup ABSS preko Interneta podeljene svim članovima Saveza