ABSS u obrazovanju


Citaj mi

 

Finasijer: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Vreme trajanja projekta: jun 2005. –  februar 2006.

Partneri na projektu:

  • Udruženje za zaštitu dečjih prava i mladih ljudi Beograda
  • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”
  • Fakultet tehničkih nauka
  • AlfaNum d.o.o.

Kratak opis: Osobe oštećenog vida imaju problema u obrazovanju, jer prema svim istraživanjima literatura dostupna na Brajevom pismu i u audio formatu ne zadovoljava njihove potrebe, a čitanje štampe i drugih pisanih informacija zahteva angažovanje drugog lica. Kao posledicu ovih, do sada nerešenih, problema imamo veoma mali broj, u odnosu na mogući broj, obrazovanih i radno sposobnih slepih i slabovidih lica. Bez mogućnosti da se ravnopravno obrazuju i radno osposobljavaju, slepe i slabovide osobe teško pronalaze posao, te tako nisu u mogućnosti da se samoizdržavaju. Biblioteka kakva je ABSS omogućuje samostalnije i lakše obrazovanje slepih i slabovidih lica, a samim tim i pomoć u prevazilaženju ovih problema. Arhitektura ABSS omogućuje stvaranje ogromne baze udžbenika, knjiga, časopisa i drugih pisanih informacija u tekstualnom formatu, koja se jeftino arhivira na disku računara, lako proširuje novim naslovima, a pomoću anReader-a po potrebi pretvara u glasan, mnogo prijatniji i razumljiviji sintetizovani govor. U okviru projekta instalirana je ABSS u Školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović” dostupna svim učenicima preko računara škole, kao i preko njihovih ličnih računara od kuće.