Govorna komunikacija čovek-mašina


Citaj mi

 

Finasijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Vreme trajanja projekta: 2008.-2011.

Partneri na projektu:

  • Fakultet tehničkih nauka
  • Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
  • Filozofski fakultet u Novom Sadu
  • Elektronski fakultet u Nišu
  • Elektrotehnički fakultet u Beogradu
  • Centar za unapređenje životnih aktivnosti
  • AlfaNum d.o.o.

Kratak opis: Proces govorne komunikacije čovek mašina bazira se na automatskom prepoznavanju (ASR) i sintezi govora iz teksta (TTS). Aktivnosti na ovom projektu bile su usmerene u pravcu dublje analize svih ovih problema komunikacije između čoveka i mašine, analize matematičkih modela i primenjeni algoritama.