Izrada promotivnog materijala preduzeća AlfaNum


Citaj mi

 

Finasijer: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vreme trajanja projekta: septembar 2008.

Kratak opis: Projektom je realizovana izrada adekvatnog promotivnog materijala za domaće i inostrano tržište kako bi se potencijalnim korisnicima na najbolji način predstavio inovativni potencijal usluga i proizvoda preduzeća AlfaNum. Praćenje trendova i neprekidan razvoj softverskih komponenti iziskuje konstantnu izradu adekvatnog promotivnog materijala za svaku novu napredniju verziju programa. To je ujedno i jedan od najboljih načina za promociju vizuelnog identiteta firme i usluge/proizvoda koji se predstavlja što generalno utiče na povećanje prodaje, kao i na povećanje izvoznog potencijala preduzeća.