Dizajn internet prezentacije preduzeća AlfaNum


Citaj mi

 

Finasijer: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vreme trajanja projekta: septembar 2011.

Kratak opis: Projektom je realizovan redizajn veb sajta preduzeća AlfaNum, što je podrazumevalo sledeće:

  • Formu postojećeg sajta preduzeća AlfaNum prebaciti iz Flash tehnologije u HTML.
  • Proširivanje sadržaja sajta - predstavljanje novih proizvoda i usluga.
  • Postavljanje demonstracije prepoznavanja i sinteze govora na sajtu.
  • Ticketing sistem odnosno sistem tehničke podrške našim klijentima preko sajta.