Testiranje i ispitivanje nove verzije softvera za slepe anReader


Citaj mi

 

Finansijer: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Vreme trajanja projekta: 01.09.2011. – 31.10.2011.

Partneri na projektu:

  • AlfaNum d.o.o.
  • Centar za unapređenje životnih aktivnosti

Kratak opis: Testiranje i ispitivanje verzije 4.0 softvera anReader