TTS portal


Citaj mi

 

Finasijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Vreme trajanja projekta: od 01.04.2010. do 28.02.2011.

Partneri na projektu:

  • AlfaNum d.o.o.
  • Fakultet tehničkih nauka

Kratak opis: Projektom je realizovan TTS portal zamišljen kao server za uslugu pretvaranja datog teksta u govor na srpskom jeziku. Portal podržava istovremeno ozvučavanje velikog broja Internet stranica u Srbiji, pri čemu ne utiče na njihovu organizaciju i strukturu. Kao takav, TTS portal predstavlja direktnu podršku kompletnoj državnoj upravi, mnogim preduzećima i svim građanima Srbije da na jedan jednostavan i pre svega inovativan način iskoriste pojavu novih govornih tehnologija razvijenih za srpski jezik.