Citaj mi

Financijer: UNICEF


Trajanje projekta: 2019 - 2020

Cilj projekta je da se poboljša dostupnost i odgovori na potrebe pristupačnih alternativnih i augmentativnih komunikacionih (AAC) rešenja, UNICEF ECAR pilotira AAC otvorenog koda pod nazivom „Cboard“ u 3 zemlje u regionu Evrope i Centralne Azije. Cboard je web aplikacija za decu i odrasle sa smetnjama u govoru i jeziku, koja olakšava komunikaciju sa slikama i funkcijom pretvaranja teksta u govor. Za implementaciju Cboard-a, u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, potrebna je aplikacija za pretvaranje teksta u govor na Android tabletu jer standardni Google tekt-to-speech ili Samsung mehanizam za pretvaranje teksta u govor nije dostupan za srpski, hrvatski i crnogorski jezik. Kroz aktivnosti ovog projekta razvijena je aplikacija za pretvaranje teksta u govor za sva tri jezika za Android OS kompatibilna za integraciju sa UNICEF-ovim podržanim aplikacijama.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204