Citaj mi

Finansijer: Evropska Unija


Trajanje projekta: 2021 - 2022


Partneri na projektu:

  • AlfaNum, Novi Sad
  • Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
  • Univerzitet u Zagrebu, Medicinski fakultet
  • Univerzitetski klinički centar Tuzla


Kratak opis: Cilj projekta je razvoj sistema za automatsko prepoznavanje diktiranih medicinskih nalaza i njihovo pretvaranje u tekstualni oblik na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, uključujući latinske izraze, kako bi se povećala produktivnost lekara i kvalitet usluga koje se nude pacijentima.

Za više detalja posetite zvaničnu stranicu projekta MEDICTA

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204