Citaj mi

Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračku i socijalnu zaštitu


Trajanje projekta: 2020


Partneri na projektu:

  • Udruženje korisnika asistivnih tehnologija, Beograd
  • AlfaNum, Novi Sad


Kratak opis: Projekat je obuhvatio izradu aplikacije koja koristi portovanu sintezu govora za srpski jezik „Danica“ verzija 5.0. zasnovanu na dubokim neuronskim mrežama. na Android OS. Posebna prednost je što je ova aplikacija potpuno besplatna za sve slepe i slabovide korisnike iz Srbije i predstavlja veliki korak u podizanju nivoa  pristupačnosti modernih tehnologija osobama sa znatno smanjenom i bez funkcije vida.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204