Citaj mi

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija


Trajanje projekta: 2016 - 2020


Partneri na projektu:

  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
  • Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
  • Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
  • AlfaNum, Novi Sad, Srbija


Kratak opis: Cilj ovog projekta je izgradnja inovativne audio biblioteke, namenjene studentima i nastavnicima Univerziteta u Novom Sadu i drugih univerziteta u regionu.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204