Citaj mi

Finansijer: EUREKA


Trajanje projekta: 2014-2016


Partneri na projektu:

  • Alpineon razvoj in raziskave, Ljubljana, Slovenija
  • AlfaNum, Novi Sad, Srbija
  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija


Kratak opis: S-VERIFY projekat bavi se istraživanjem i razvojem inovativnih biometrijskih tehnologija i proizvoda za verifikaciju govornika sa naprednim mogućnostima kompezacije varijabilnosti po sesiji.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467