Citaj mi

Finansijer: EUREKA


Trajanje projekta: 2014-2016


Partneri na projektu:

  • Alpineon razvoj in raziskave, Ljubljana, Slovenija
  • AlfaNum, Novi Sad, Srbija
  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija


Kratak opis: S-VERIFY projekat bavi se istraživanjem i razvojem inovativnih biometrijskih tehnologija i proizvoda za verifikaciju govornika sa naprednim mogućnostima kompezacije varijabilnosti po sesiji.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204