Citaj mi

Naziv programa: Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede

 

Finasijer: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vreme trajanja projekta: septembar 2008.

Kratak opis: Projektom je realizovana izrada adekvatnog promotivnog materijala za domaće i inostrano tržište kako bi se potencijalnim korisnicima na najbolji način predstavio inovativni potencijal usluga i proizvoda preduzeća AlfaNum. Praćenje trendova i neprekidan razvoj softverskih komponenti iziskuje konstantnu izradu adekvatnog promotivnog materijala za svaku novu napredniju verziju programa. To je ujedno i jedan od najboljih načina za promociju vizuelnog identiteta firme i usluge/proizvoda koji se predstavlja što generalno utiče na povećanje prodaje, kao i na povećanje izvoznog potencijala preduzeća.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467