Citaj mi

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

 

Finasijer: Grad Novi Sad

Vreme trajanja projekta: mart –jun 2011.

Partneri na projektu:

  • Multis – Udružunje obolelih od multiple skleroze
  • Društva za cerebralnu i dečiju paralizu
  • Fakultet tehničkih nauka
  • AlfaNum d.o.o.

Kratak opis: Projekat je bio usmeren ka poboljšalju kvaliteta života osoba sa multipla sklerozom, dečijom i cerebralnom paralizom upotrebom novih govornih tehnologija koje se u svetu već uveliko koriste u ove svrhe. Govorne tehnologije omogućavaju osobama sa telesnim invaliditetom da samostalno obavljaju neke aktivnosti za koje im je do sada bila potrebna pomoć asistenta ili roditelja, kao što je npr. čitanje pisanih sadržaja, dopisivanje, davanjem komandi da se izvrše određene operacije u kući (paljenje/gašenje svetla, podizalje/spuštanje roletni ...) itd. Svaki napredak u osamostaljivanju osoba sa telesnim invaliditetom predstavlja krupan korak za naše društvo, a još krupniji i značajniji za njih same i osobe koje brinu o njima. Projektom su kupljeni računari i instalirani softveri anReader kako bi se olakšao rehabilitacioni rad koji se sprovodi u udruženjima i njihovim boravcima. Realizacija ovakvog projekta na nivou Novog Sada bila je značajan korak za naše društvo i celu teritoriju bivše Jugoslavije, jer je to bio prvi ovakav projekat ralizovan na ovim prostorima.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204