Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe

Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa: Program socijalne integracije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Naziv programa: Dodela dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2004. godinu za realizaciju pojedinačnih projekata kojima se doprinosi ostvarivanju zaštite, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe