Reference partneri


Citaj mi

 

 

 • FTNFakultet tehničkih nauka,
  Novi Sad
 • SagaSaga d.o.o, Beograd
 • SMI, San Jose, CaliforniaSMI, San Jose, California
 • Telekom Srbija, BeogradTelekom Srbija, Beograd
 • Telegroup, Banja LukaTelegroup, Banja Luka
 • Telemont, PodgoricaTelemont, Podgorica
 • AlgotechAlgotech, Beograd
 • Logo, BeogradLogo, Beograd
 • HSM InformatikaHSM Informatika
 • FERFakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 • Telegroup, BeogradTelegroup, Beograd
 • LanacoLanaco, Banja Luka
 • RNIDSRNIDS, Beograd
 • Univerzitet u istočnom SarajevuUniverzitet u istočnom Sarajevu, Sarajevo