Pozivni centri opšteg tipa


Citaj mi

 

Call centar je skup softverskih i hardverskih resursa predviđen za primanje, ravnomernu distribuciju i opsluživanje dolaznih poziva od strane korisnika.

Call centar se sastoji od govornog automata, redova čekanja i operatera/agenata. Govorni automat predstavlja mehanizam koji utvrđuje zahteve pozivalaca pre nego što agent preuzme poziv. Govorni automati u okviru call centra mogu samostalno da opsluže značajan procenat pozivalaca i time drastično rasterete operatere, uštede im vreme i omoguće im da opsluže sve pozivaoce čak i u intervalima povećanog broja poziva. Red čekanja omogućuje da poziv bude na čekanju kod agenata ili grupe agenata dok neko od njih ne bude spreman da ga preuzme. Ako nema agenata koji će preuzeti poziv iz određenog reda čekanja, poziv može da bude prosleđen do govorne pošte, odnosno, da se poruka pozivaoca snimi.

AlfaNum svoje call centre bazira na savremenim CTI tehnologijama. Osnovu sistema čini VoIP telefonija u koju se uključuju i e-mail, web i SMS komunikacija, tehnologije inteligentnog mrežnog rutiranja, a nadgradnja svega je napredni sveobuhvatni CRM sistem.

Sistem omogućuje:

  • Neograničen broj redova čekanja
  • Neograničen broj agenata
  • Prijem poziva iz različitih redova čekanja
  • Rad agenata od kuće
  • Korišćenje telefona ili softphone programa uz slušalice i mikrofon
  • Uvid u statistike rada call centra
  • Snimanje razgovora
  • Osnovne i napredne CRM (Customer Relation Management) opcije

Agenti su u mogućnosti i da koriste CRM (Customer Relationship Management) aplikacije na svom PC-u. One omogućuju kompanijama da na efikasan i organizovan način vode računa o klijentima, koristeći raspoložive informacije sa servera baze podataka. Identifikacijom dolazećeg poziva aktiviraju se prozori u kojima agent može da vidi istoriju odnosa sa datim pozivaocem i na taj način pruži brzu i odgovarajuću uslugu.

Pogledajte listu referenci korisnika Alfanum call centara.

 

 

Pozivni centar