Pozivni centri


Citaj mi

 

Pozivni centar (eng. call center) predstavlja efikasan način da preduzeća koja to žele ostvare potpuni multimedijalni kontakt sa svojim klijentima. Preko call centara uspostavlja se prvi kontakt, stvara se prvi utisak, a danas, sa integracijom poslovnih transakcija u okvire pozivnih centara, sve veći deo poslovanja se i završava preko njih. Tako se stvara sveobuhvatan interfejs preduzeća ka okruženju, ali se i komunikacije unutar preduzeća podižu na jedan novi, kvalitativno viši nivo.

 

Pozivni centri

 

Call centri opšteg tipa

Call centar je skup softverskih i hardverskih resursa predviđen za primanje, ravnomernu distribuciju i opsluživanje dolaznih poziva od strane korisnika.


Pročitajte više


AnDialer

AnDialer je rešenje namenjeno korisnicima koji imaju potrebe za brzim, efikasnim i jednostavnim sistemom za vođenje telefonskih kampanja.


Pročitajte više