Citaj mi

 

AlfaNum TTS je sistem za sintezu govora na osnovu teksta sa ugrađenim elementima prirodne intonacije i važi za najbolji sintetizator na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Postoje verzije za srpski, hrvatski i makedonski jezik sa dva govornika na raspolaganju (muški i ženski), a ugrađeni elementi intonacije (akcentuacija) značajno doprinose razumljivosti generisanog govora. Ovo je takođe jedna od osnovnih softverskih komponenata koja izdvaja preduzeće AlfaNum od ostalih. Osobine AlfaNum TTS softvera su:

  • Kvalitet glasa približno ljudskom (near perfect)
  • Moguće je čitati tekstove bez slova sa dijakritičkim znacima (š, đ, č, ć i ž) što je pogodno za čitanje e-mailova,
  • Podržava standardne XML tagove za olakšano čitanje iznosa, datuma, promenu akcenta i sl.
  • Mnoge strane reči se ispravno čitaju (Microsoft Windows, Apple iPhone, Google Chrome...)
  • Podržano je nekoliko interfejsa: C++ biblioteka, COM, SAPI, MRCP, IP server
  • Podržava distribuciju na više računara i load balancing, što omogućava primenu u veoma zahtevnim okruženjima
  • Baziran je na neuronskim mrežama
  • Podržava namenski kreirane glasove
  • Raspoloživ na PC i Android platformama

Ova softverska komponenta se može nabaviti zasebno ukoliko želite da obogatite svoj sistem mogućnošću sinteze govora. Međutim, ona je ugrađena i u mnoštvo naših krajnjih rešenja i aplikacija, poput AnReader-a.

Pogledajte demonstraciju sinteze govora ili saznajte nešto više o oblastima primene TTS sistema.

 

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204