Citaj mi

 

Govorne tehnologije imaju potencijal da iz korena promene način komunikacije čoveka sa okruženjem. Kada se čoveku omogući da računaru zadaje govorne komande i ako računar može usmeno da mu odgovori, onda on može da razgovara i sa uređajima u domaćinstvu, industriji, kolima, da priča sa robotima i igračkama, ili sa udaljenim  računarom preko telefona, koji mu pronalazi i usmeno saopštava tražene informacije.

ASR i TTS predstavljaju veoma složene multidisciplinarne probleme, za čije rešavanje nisu dovoljna samo odgovarajuća tehnička znanja, već je neophodno i poznavanje oblasti kao što su fonetika, lingvistika, psihoakustika i percepcija govora. Treba objediniti sva ova znanja i implementirati ih u raspoložive resurse računara da bi on mogao da razume čovekove govorne komande i da bi mogao usmeno da saopšti odgovor.

 

AlfaNum ASR

Sistem za prepoznavanje kontinualnog govora na praktično bilo kom južnoslovenskom jeziku baziran na prepoznavanju fonema.

AlfaNum TTS

Sistem za sintezu govora na osnovu teksta sa ugrađenim elementima prirodne intonacije.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204