Citaj mi

MEDICTA sistem za diktiranje medicinskih nalaza, odnosno, automatsko sastavljanje pisanog nalaza na osnovu diktiranog teksta, ima za cilj da poveća efikasnost medicinskog osoblja i omogući mu da se fokusira na važnije aspekte svog posla.

U test-periodu, do kraja marta 2024. godine, imate mogućnost da se prijavite za testiranje MEDICTA sistema i dobijete na korišćenje klijentsku aplikaciju koja se može povezati na MEDICTA server. 

Mogućnosti

MEDICTA sistem za diktiranje:

 • prepoznaje prirodno izgovoren tekst praktično bez greške, na računaru prosečnih karakteristika, bez specijalnog mikrofona, u realnom vremenu – bez kašnjenja;
 • prepoznaje i dobro interpretira akronime, interpunkciju, početna velika slova;
 • prepoznaje i dobro interpretira latinske termine, i uspešno kombinuje prepoznavanje latinskog i srpskog jezika (status post hysterectomiam u oktobru 2019.);
 • podržava i specijalne komande, prema zahtevima korisnika („obriši reč/rečenicu“ i sl.);
 • u slučaju pogrešno prepoznate reči, omogućuje korisniku da efikasno unese ručnu ispravku;
 • podržava korišćenje šablona, što znači da korisnik može da izbegne diktiranje tipskih delova nalaza koji se često ponavljaju.

Demonstraciju konverzije diktata u tekst možete pogledati u sledećem videu, gde je MEDICTA sistem ugrađen u okvir aplikacije razvijene za potrebe Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje: 

 

Prednosti za pojedinačne korisnike

 • ako ste lekar zainteresovan za korišćenje ovog sistema na svom radnom mestu, treba da znate da Vam MEDICTA sistem pruža mogućnosti da ga u potpunosti prilagodite sebi;
 • ako utvrdite da sistem ne prepoznaje određeni medicinski termin, možete ga na jednostavan način ubaciti u rečnik i sistem će ga ubuduće prepoznavati;
 • da biste bili sigurni da će sistem prepoznavati sve reči koje očekujete, možete odjednom ubaciti sve reči iz Vaših postojećih dokumenata u rečnik;
 • ako utvrdite da se neka reč koju inače ne koristite ponekad ispisuje kao rezultat pogrešnog prepoznavanja (npr. PT umesto PD), možete tu reč izbaciti iz rečnika i sistem je ubuduće više neće tretirati kao postojeću;
 • u posebnom režimu rada ("režim trake") možete diktirati direktno u bilo koju eksternu aplikaciju koja podržava rad sa tekstom, odnosno, ne morate diktirati u osnovno polje za ispis teksta pa zatim ručno kopirati tekst drugde;
 • mnoge specifične zahteve u pogledu formatiranja ispisanog teksta možete ispuniti odgovarajućim komandama kao što su "VELIKIM SLOVIMA", "PIŠI LATINICOM" i slično, a možete odabrati i da li Vam više odgovara skraćeni ispis ili ispis punim rečima (l. sin. umesto lateris sinistri), kako na nivou čitavog sistema tako i na nivou konkretnih reči.

Mnogo više detalja o sistemu i mogućnostima da ga prilagodite svojim potrebama možete saznati iz korisničkog uputstva.
Pored svih navedenih prednosti, za korišćenje MEDICTA sistema nije Vam potreban posebno jak ili skup računar, jer konverziju govora u tekst ne vrši računar na kom radite već server na koji je on povezan. U slučaju pojedinačnih korisnika i manjih ordinacija preporučuje se da to bude server kompanije „AlfaNum“, sa kojim će Vaš računar biti povezan preko interneta, dok se većim institucijama preporučuje instalacija posebnog MEDICTA servera u prostorijama institucije, koji bi mogao da koristi i veći broj zaposlenih.
Zahvaljujući najsavremenijim tehnikama otklanjanja buke, kao i mogućnosti adaptacije na glas korisnika, MEDICTA sistem možete koristiti i sa mikrofonom prosečnog kvaliteta, u standardnim uslovima kancelarijske buke. MEDICTA uspešno prepoznaje i vrlo tih govor, dokle god je koliko-toliko razumljiv, što je posebno važno lekarima koji ordinaciju dele sa kolegama. U takvim situacijama veoma korisni su posebni mikrofoni (usmereni i/ili naglavni), koje AlfaNum nudi po i dalje vrlo pristupačnim cenama.

Prednosti za institucije 

Ako ste predstavnik institucije koja je zainteresovana za uvođenje MEDICTA sistema u redovno poslovanje svojih lekara, važno je da znate da se MEDICTA sistem može prilagoditi medicinskom rečniku iz bilo koje oblasti medicine, a lako se može integrisati i u postojeće sisteme i aplikacije koje su već u upotrebi, uz minimalan nivo potrebne dodatne obuke korisnika.
MEDICTA sistem zasniva se na klijent-server arhitekturi, što znači da prepoznavanje vrši centralizovani server, koji se može nalaziti ili u cloud-u ili biti fizički lociran u prostorijama institucije. Ovaj server prima snimke govora od klijentskih računara krajnjih korisnika i vraća im prepoznat tekst. Ovaj pristup ima dve važne prednosti:

 • snimci ne izlaze na javnu mrežu, čime je njihova privatnost apsolutno garantovana;
 • nije potrebna nabavka novih i jačih računara za krajnje korisnike, što značajno snižava cenu sistema u odnosu na slučaj kada se prepoznavanje vrši na njihovim računarima.

Potrebne hardverske karakteristike servera najviše zavise od broja maksimalnih istovremenih pristupa. Prema dosadašnjem iskustvu, jedno standardno (CPU) jezgro savremenog procesora može da opsluži jedan kanal prepoznavanja.

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467