Citaj mi

IURISDICTA sistem za diktiranje pravnih dokumenata, odnosno, automatsko sastavljanje tekstualnih dokumenata na osnovu diktiranog teksta, ima za cilj da poveća efikasnost pravnika (sudija, advokata i drugih) i omogući im da se fokusiraju na važnije aspekte svog posla.

Mogućnosti

IURISDICTA sistem za diktiranje:

  • prepoznaje prirodno izgovoren tekst sa vrlo visokom tačnošću od 98% na nivou karaktera, na računaru prosečnih karakteristika, bez specijalnog mikrofona, u realnom vremenu – bez kašnjenja;
  • prepoznaje pravnu terminologiju, kao i odgovarajuće akronime („Gž“, „RS“...);
  • podržava i specijalne komande, prema zahtevima korisnika („obriši reč/rečenicu“ i sl.);
  • u slučaju pogrešno prepoznate reči, omogućuje korisniku da efikasno unese ručnu ispravku;
  • podržava korišćenje šablona, što znači da korisnik može da izbegne diktiranje tipskih delova pravnih dokumenata koji se često ponavljaju.

Demonstraciju konverzije diktata u tekst možete pogledati u sledećem videu:

Prednosti za pojedinačne korisnike

Ako ste pravnik zainteresovan za korišćenje ovog sistema na svom radnom mestu, treba da znate da Vam IURISDICTA pruža mogućnosti da je u potpunosti prilagodite sebi:

  • ako utvrdite da sistem ne prepoznaje određenu reč (primera radi, retko prezime), možete je na jednostavan način ubaciti u rečnik i sistem će je ubuduće prepoznavati;
  • u posebnom režimu rada ("režim trake") možete diktirati direktno u bilo koju eksternu aplikaciju koja podržava rad sa tekstom, odnosno, ne morate diktirati u osnovno polje za ispis teksta pa zatim ručno kopirati tekst drugde;
  • mnoge specifične zahteve u pogledu formatiranja ispisanog teksta možete ispuniti odgovarajućim komandama kao što su "VELIKIM SLOVIMA", "PIŠI LATINICOM" i slično, a možete odabrati i da li Vam više odgovara skraćeni ispis ili ispis punim rečima ("o. g." ili "ove godine"), kako na nivou čitavog sistema tako i na nivou konkretnih reči.

Pored svih navedenih prednosti, za korišćenje IURISDICTA sistema nije Vam potreban posebno jak ili skup računar, jer konverziju govora u tekst ne vrši računar na kom radite već server na koji je on povezan. U slučaju pojedinačnih korisnika preporučuje se da to bude server kompanije "AlfaNum", sa kojim će Vaš računar biti povezan preko interneta, dok se većim institucijama preporučuje instalacija posebnog IURISDICTA servera u prostorijama institucije, koji bi mogao da koristi i veći broj zaposlenih.

Zahvaljujući najsavremenijim tehnikama otklanjanja buke, kao i mogućnosti adaptacije na glas korisnika, IURISDICTA sistem možete koristiti i sa mikrofonom prosečnog kvaliteta, u standardnim uslovima kancelarijske buke. IURISDICTA uspešno prepoznaje i vrlo tih govor, dokle god je koliko-toliko razumljiv, što je posebno važno onima koji prostoriju dele sa kolegama. U takvim situacijama veoma korisni su posebni mikrofoni (usmereni i/ili naglavni), koje AlfaNum nudi po i dalje vrlo pristupačnim cenama.

Prednosti za institucije

Ako ste predstavnik institucije koja je zainteresovana za uvođenje IURISDICTA sistema u redovno poslovanje, važno je da znate da se IURISDICTA lako može integrisati i u postojeće sisteme i aplikacije koje su već u upotrebi, uz minimalan nivo potrebne dodatne obuke korisnika.

IURISDICTA se zasniva na klijent-server arhitekturi, što znači da prepoznavanje vrši centralizovani server, koji se može nalaziti ili u cloud-u ili biti fizički lociran u prostorijama institucije. Ovaj server prima snimke govora od klijentskih računara krajnjih korisnika i vraća im prepoznat tekst. Ovaj pristup ima dve važne prednosti:

  • snimci ne izlaze na javnu mrežu, čime je njihova privatnost apsolutno garantovana;
  • nije potrebna nabavka novih i jačih računara za krajnje korisnike, što značajno snižava cenu sistema u odnosu na slučaj kada se prepoznavanje vrši na njihovim računarima.

Potrebne hardverske karakteristike servera najviše zavise od broja maksimalnih istovremenih pristupa. Prema dosadašnjem iskustvu, jedno standardno (CPU) jezgro savremenog procesora može da opsluži jedan kanal prepoznavanja.

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Krajiška 41, 21132 Petrovaradin

Prodaja: +381 64 0550184
Podrška TTS: +381 66 8095758
Podrška ASR: +381 66 8096324
Administracija: +381 66 8094467