Softver za reprodukciju


Citaj mi

 

Audiomemo klijent softver dostupan je u desktop i web varijanti. Jednostavno korišćenje Audiomemo registrofon sistema omogućava lak pristup snimljenim pozivima, njihovo praćenje, pretragu i arhiviranje. Funkcije generisanja izveštaja su ugrađene u sam softver.

Audiomemo klijent

Pristup Audiomemo sistemu u cilju pretrage i preslušavanja snimaka, arhiviranja, generisanja izveštaja itd., omogućen je korišćenjem klijentske aplikacije. Prava pristupa klijentskoj aplikaciji posebno su definisana za svakog korisnika i prilagođena njegovim potrebama. Glavni prozor klijentske aplikacije vizuelno je podeljen na dva dela. Sa leve strane se nalaze opcije za filtriranje poziva, a sa desne je spisak snimljenih poziva koji predstavljaju rezultat odabranih opcija filtriranja. Sve opcije filtra mogu se međusobno kombinovati i snimiti.

U detaljnom korisničkom uputstvu možete pronaći više informacija, a možete nam se i direktno obratiti.

 

Audiomemo klijent

Web klijent

Web klijent je od koristi kada postoji veliki broj računara sa kojih je potrebno omogućiti preslušavanje ili kada postoje administrativna ograničenja u mreži u kojoj se Audiomemo server nalazi. Aplikacija pruža praktično iste mogućnosti kao i standardni Audiomemo klijent i obezbeđuje sigurnost podataka kroz autorizaciju korisnika i pristupna prava svrstana u nekoliko nivoa. Korisnički interfejs je koncipiran kao i kod desktop klijenta, tako da je zagarantovana lakoća rada i intuitivnost komandi. Server podržava potreban broj konekcija i postavljanje aplikacije nije praćeno dodatnim licenciranjem.

Aplikacija za reprodukciju omogućuje:

  • Pretraživanje snimaka po kanalu, vremenu, telefonskom broju i napomeni
  • Normalno i ubrzano kontinualno preslušavanje
  • Stavljanje napomene uz snimak
  • Sastavljanje izveštaja
  • Eksportovanje i arhiviranje željenih snimaka na posebnom uređaju
Aplikacija za preslušavanje ne mora biti u lokalnoj mreži.
Audiomemo web klijent