Citaj mi

 

Audiomemo registrofon sistem može povećati sigurnost i efikasnost poslovanja, a svoju primenu je našao u:

AlfaNum preporučuje Audiomemo registrofon, sistem za snimanje telefonskih razgovora, kompanijama koje žele da svedu na najmanju meru rizik od mogućih neprijatnosti koje postoje kada nema čvrstog dokaza o vođenom telefonskom razgovoru. Tu se pre svega misli na rizike povezane sa lažnim pozivima, poslovnim transakcijama zasnovanim na glasovnoj komunikaciji, kao i pritužbama korisnika.

Snimanje telefonskih razgovora daje mogućnost kontrole u svakodnevnom poslovanju, jer se praćenjem komunikacije sa korisnicima može oceniti kvalitet usluge koju kompanije pružaju klijentima i izbeći problemi koji su nekada izazvani prenošenjem netačnih informacija. Na taj način značajno se poboljšava profitabilnost kompanije. Mogućnosti snimanja telefonskih razgovora mogu biti u rasponu od svega par lokala, pa do kompletne kompanijske mreže sa stotinama telefona, radio stanica, mikrofona.

 

Pozivni centri

Pozivni centri predstavljaju efikasan način komunikacije za sva preduzeća koja žele potpun multimedijalni kontakt sa klijentima. Prednosti pozivnih centara koji koriste Audiomemo registrofon sistem su višestruke. Obezbeđena je kontrola kvaliteta realizovanih razgovora, u cilju poboljšanja rada agenata. Nadzor uživo je funkcionalnost pri kojoj supervizori imaju mogućnost nadgledanja poziva, koristeći sigurnosne dozvole na više nivoa pristupa. Mogućnost snimanja na više lokacija, pri čemu se svi snimci čuvaju u jedinstvenoj centralizovanoj bazi podataka čini ovaj sistem pouzdanim. Pristup sa udaljenih lokacija centralnoj bazi snimljenog materijala omogućava lakšu pretragu. U raznim analizama postoji mogućnost kreiranja i čuvanja izveštaja u zavisnosti od potreba korisnika. Obuka korisnika za rad sa sistemom je jednostavna i može se održati u kratkom vremenskom periodu.

Pozivni centri su našli svoju primenu u telemarketingu, u kompanijama koje pružaju tehničku podršku korisnicima njihovih proizvoda i usluga, informativnim i zabavnim servisima, bankama i osiguravajućim društvima, državnim službama kao što je Nacionalna služba za zapošljavanje građana, uprava prihoda i MUP.

Finansijske institucije

Finansijske institucije koriste audiomemo registrofon sistem u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje nude svojim klijentima. Među njima su najzastupljenije banke i osiguravajuća društva, brokerske kuće, berze.

Specifične prednosti koje ovim institucijama pruža naš sistem su nadgledanje uživo, pri čemu supervizori imaju mogućnost praćenja poziva, koristeći sigurnosne dozvole na više nivoa pristupa. Sačuvani snimci razgovora omogućavaju lakše rešavanje eventualnih sudskih sporova kao i verifikaciju snimanja razgovora od strane nezavisnih revizora.

Vladine institucije

Bezbednost poslovanja Vladinih organizacija je razlog zbog čega Audiomemo registrofon sistem dobija značajnu primenu u njihovom radu. Usled pojačane regulative, Vladine agencije su u obavezi da imaju pouzdan sistem za beleženje telefonskih razgovora u skladu sa važećim zakonskim propisima. On omogućava lak pristup svim zabeleženim razgovorima, čija pretraga je moguća po zadatim parametrima, a jedna od važnih osobina sistema je puna redundantnost ostvarena putem RAID tehnologije. Daljinski pristup zabeleženim razgovorima je funkcionalnost koja se često koristi. Sistem zvučnih i vizuelnih alarma obezbeđuje kontinuitet u radu.

Vladine organizacije koje koriste Audiomemo registrofon sistem su državne ustanove, policija i vojska.

Hitne službe

Audiomemo registrofon sistem našao je svoju primenu u sektoru javne zaštite u kome je pouzdanost neophodna. Kao veoma stabilan sistem, on ne zahteva posebno održavanje i omogućuje kontinuirano snimanje. Otpornost na greške u radu i visoka pouzdanost obezbeđuju neprekidnu komunikaciju građana i službi. Lak i brz pristup svim zabeleženim pozivima je i u ovim službama veoma važan. Sistem takođe pomaže i dispečeru da ostvari bolju efikasnost. Pored već pomenutih osobina sistema ovde ističemo mogućnost integracije sa postojećim bazama podataka.

Sektor javne zaštite čine urgentni centri i domovi zdravlja, vatrogasne službe, agencije za bezbednost.

Ostale primene

Pored gore nabrojanih oblasti primena, Audiomemo registrofon sistem se kao sveobuhvatno rešenje za snimanje razgovora, tipa „ključ u ruke“ koristi i u  preduzećima koja pripadaju različitim privrednim delatnostima. To mogu biti kako proizvodne tako i neproizvodne delatnosti.

 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204