Citaj mi

Ukoliko želite odmah da čujete kako funkcioniše naš sistem za sintezu govora, možete ukucati proizvoljan tekst i kliknuti na dugme "Izgovori". Probajte!
Date su opcije za promenu brzine čitanja i visine glasa. Postoji mogućnost izbora govornika. Takođe možete izabrati da čujete kako je zvučao naš prethodni sintetizator za srpski jezik (Marija i Steva) kao i stari sintetizator za hrvatski jezik (Marica i Ivica).


UPOZORENJE!
Ova demonstracija ima isključivo promotivni karakter. Komercijalna upotreba dobijenih snimaka nije dozvoljena. Zbog čestih zloupotreba ovog servisa prinuđeni smo da pojedine sinteze namerno pokvarimo ubacivanjem određenh fraza. Ukoliko želite detaljnije da testirate našu sintezu preporučujemo da uzmete probnu licencu Windows desktop aplikacije bazirane na Microsoft Speech API (SAPI) 5 protokolu sa odabranim glasom.

 
 
 

BRZINA
VISINA
 
Animacija za cekanje na ucitavanje
 
 
 

TTS Demonstracija

TTS demonstracija

ASR Demonstracija

ASR demonstracija


AlfaNum d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe 40 / 7

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 475 0204