Citaj mi

Ukoliko želite odmah da čujete kako funkcioniše naš sistem za sintezu govora, možete ukucati proizvoljan tekst i kliknuti na dugme "Izgovori". Probajte!
Date su opcije za promenu brzine čitanja i visine glasa. Postoji mogućnost izbora govornika. Takođe možete izabrati da čujete kako je zvučao naš prethodni sintetizator za srpski jezik (Marija i Steva) kao i stari sintetizator za hrvatski jezik (Marica i Ivica).


UPOZORENJE!
Ova demonstracija ima isključivo promotivni karakter. Komercijalna upotreba dobijenih snimaka nije dozvoljena. Zbog čestih zloupotreba ovog servisa prinuđeni smo da pojedine sinteze namerno pokvarimo ubacivanjem određenh fraza. Ukoliko želite detaljnije da testirate našu sintezu preporučujemo da uzmete probnu licencu aplikacije anReader

 
BRZINA
VISINA
 
Animacija za cekanje na ucitavanje