Demonstracija TTS


Citaj mi

Ukoliko želite odmah da čujete kako funkcioniše naš sistem za sintezu govora, možete ukucati proizvoljan tekst i kliknuti na dugme "Izgovori". Probajte!
Date su opcije za promenu brzine čitanja i visine glasa. Takođe možete izabrati da čujete kako je zvučao naš prethodni sintetizator za srpski jezik (Marija i Steva) kao i stari sintetizator za hrvatski jezik (Marica i Ivica).
 
brzina
visina
 
 
 
 
UPOZORENJE!
Ova demonstracija ima isključivo promotivni karakter. Komercijalna upotreba dobijenih snimaka nije dozvoljena. Zbog čestih zloupotreba ovog servisa prinuđeni smo da pojedine sinteze namerno pokvarimo ubacivanjem slučajnih reči. Ukoliko želite detaljnije da testirate našu sintezu preporučujemo da uzmete probnu licencu aplikacije anReader