• Najbolji izbor za kompaniju!
  Najbolji izbor za kompaniju!

  Ubrzajte i olakšajte komunikaciju sa uređajima oko sebe.

 • Odaberite najbolju opciju za sebe!
  Odaberite najbolju opciju za sebe!

  Unapredite pozivne centre do neviđenog nivoa.

 • Let's get work together.
  Hajde da radimo zajedno!

  Glasom upravljajte omiljenim aplikacijama.

 • Najbolji izbor za kompaniju!
  Najbolji izbor za kompaniju!

  Obavljajte poslove i kada vam to oči i ruke ne dozvoljavaju.

 • Let's get work together.
  Hajde da radimo zajedno!

  Budućnost je počela i kod nas. Budite deo nje.

Glavni ciljevi i aktivnost

 • Razvoj visoko kvalitetnog fleksibilnog  sintetizatora govora na osnovu teksta (TTS)
 • Razvoj automatskog prepoznavanja govora (ASR) na velikim rečnicima
 • Istraživanje i razvoj prepoznavanja emocija u govoru
 • Razvoj sistema za konverziju govora
 • Primene razvijenih govornih tehnologija u zemljama zapadnog Balkana:
  • u multimodalnim sistemima za dijalog čovek-mašina (interaktivni govorni sistemi, pametni telefoni, pametne kuće,...)
  • u aplikacijama kao što su: čitanje teksta, diktiranje teksta, transkripcija govora
  • kao asistivne tehnologije: pomagala za osobe sa oštećenjem vida, govora ili sluha.

Najvažniji inovativni rezultati

Web sajtovi pomoću AlfaNumTTS sintetizatora govora na osnovu teksta omogućuju posetiocima da preko računara ili pametnog telefona preslušavaju napisane vesti (nekoliko javnih medijskih servisa (RTS, RTV), eUprava, desetak opština). Slepi i slabovidi korisnici računara mogu da čuju bilo koji tekst prikazan na ekranu pomoću softvera anReader, zasnovanog na AlfaNumTTS-u. AlfaNumASR i AlfaNumTTS komponente omogućile su korišćenje osnovnih funkcionalnosti sintetizovanja (generisanja) govora i prepoznavanja (razumevanja) govora na srpskom.

Dalji razvoj prepoznavanja kontinualnog govora iz velikih rečnika, kao i naprednijeg i fleksibilnijeg sintetizatora govora, bazira se na pomenutim govornim i jezičkim resursima. Unapređene govorne tehnologije omogućiće znatno širu primenu kao i očuvanje srpskog i srodnih jezika u novom domenu govorne komunikacije – između čoveka i mašina.

Govorna komunikacija između čoveka i mašine

Govor

Govor predstavlja osnovni način komunikacije među ljudima.

Govorom čovek prenosi svoje misli i osećanja drugim ljudima na daleko složeniji način nego što to čini ijedna druga životinjska vrsta pa je zato i njegov vokalni aparat najsloženiji...

Pročitajte više

ASR

Automatic Speech Recognition

Automatsko prepoznavanje govora (ASR) spada u najveće tehničke izazove savremenog doba i već više od pola veka zaokuplja pažnju istraživača širom sveta...

Pročitajte više

TTS

Text-to-Speech Synthesis

Sinteza govora na osnovu teksta (TTS) je najstarija govorna tehnologija, i njeni počeci sežu još u 18. vek, kada su se pojavile prve "mašine koje govore"...

Pročitajte više