Uspešno završen sistem za diktiranje medicinskih nalaza


Citaj mi

Projekat je obuhvatio razvoj sistema za automatsko prepoznavanje govora (Automatic Speech Recognition - ASR) za diktiranje medicinskih nalaza za potrebe PIO Fonda, u cilju unapređenja rada lekara veštaka pri davanju nalaza, mišljenja i ocena o postojanju medicinskih činjenica, kao i uzroku i datumu njihovog nastanka.

Sistem za automatsko prepoznavanje govora omogućava da se ulazni podaci u vidu zvučnog zapisa konvertuju u odgovarajući tekstualni zapis u realnom vremenu. Prilagođen je medicinskom rečniku i modelu jezika i ima  mogućnost manuelne korekcije od strane korisnika.

Objavljeno: 14.05.2020.