Konferencija DOGS 2012


Citaj mi

Konferencija DOGS (Digitalna obrada govora i slike) održava se tradicionalno svake druge godine u nekom mestu u Vojvodini a ovaj po 9. put održala se u Kovačici. Od 4-6. oktobra okupili su se stručnjaci iz regiona koji se bave obradom govora, slike i biomedicinskih signala. Prezentovano je blizu 50 naučno-stručnih radova, među kojima i 3 rada po pozivu renomiranih stručnjaka iz Nemačke, Mađarske i Srbije, a održan je i jedan okrugli sto na kom su predstavljeni evropski, republički i pokrajinski projekti iz tematskih oblasti konferencije za tri grupe korisnika: privredne organizacije, medicinske ustanove i invalidske organizacije kao i njihove obrazovne institucije. Konferenciji je prisustvovalo blizu 100 učesnika među kojima i dvadesetak studenata sa FTN.

http://youtu.be/j83EvW1wbeU