Govorni portali


Citaj mi

 

Upotrebom govornih tehnologija moguća je relativno jednostavna realizacija govornih portala, koji obezbeđuju osobama sa invaliditetom brz pristup informacijama koje im omogućavaju da se ravnopravno uključe u društvenu zajednicu. Oni za njih predstavljaju prozor u svet nauke, medija, zabavnih sadržaja...

Raznovrsni sadržaji u tekstualnoj formi mogu biti dostupni preko telefonske mreže uz pomoć sinteze govora na osnovu teksta, a prepoznavanje govora može poslužiti za navigaciju kroz portal. Tekstualni sadržaj može se ručno unositi, preuzimati iz baze podataka, automatski kreirati na osnovu sadržaja web stranice itd.

Govorni automati ili IVR sistemi (eng. Interactive Voice Response) predstavljaju veoma širok skup aplikacija koje karakteriše komunikacija korisnika sa računarom (i/ili operaterom) putem telefona. Oni se obično projektuju na zahtev klijenta, tako da su veoma raznovrsni po svojoj nameni i mogućnostima.

 

 

Govorni portali