Govorni automati


Citaj mi

 

Govorni automati predstavljaju interaktivne aplikacije koje omogućuju čoveku da dođe do određenih informacija ili inicira određene aktivnosti putem govora. Govorni automati se intenzivno koriste kod telekom operatera, ali imaju primenu i u brojnim drugim kompanijama. Uobičajeno je da se u velikim preduzećima na telefon više ne javljaju ljudi, već se to prepušta govornim automatima. Automat može da ima unapred snimljeni sistem menija kojim se upravlja putem telefonske tastature, ali su za korisnike mnogo komfornija i efikasnija rešenja kod kojih sistem prepoznaje komande izdate glasom i na osnovu toga preduzima odgovarajuće akcije.

 


VoiceDial

Voice Dial je sistem koji uspešno menja telefonskog operatera na centrali. U pitanju je potpuno automatizovani sistem koji u komunikaciji sa postojećom telefonskom centralom vrši transfer poziva na odgovarajući lokal unutar organizacije ili ka spolja.

Pročitaj više

Govorni automati