Word Spotter


Citaj mi

Programski paket Word Spotter namenjen je brzoj i efikasnoj pretrazi velike količine audio-materijala u potrazi za određenim ključnim rečima. Bazira se na tehnologiji prepoznavanja govora (ASR), ali je optimizovan za traženje željenih reči ili fraza, uz zanemarivanje ostalog govora, muzike i sl.

Uz naš proizvod Word Spotter, više nije potrebno "ručno" preslušavanje svih snimaka u potrazi za ključnom reči. Unese se proizvoljna reč ili fraza za pretragu, zatim se importuju zvučni fajlovi i softver će sam pronaći sve pojave tražene reči. Korisniku ostaje samo da prođe kroz listu rezultata i izabere ono što je tražio.

Program poseduje sledeće karakteristike:

 • Traženje proizvoljnog broja reči ili fraza
 • Reči i fraze se traže u svim željenim oblicima, bez potrebe da se oni zasebno unose (na primer, ako je uneseno "stranka", sistem će tražiti i "stranku", "stranci", itd.)
 • Rad sa različitim formatima zvučnih fajlova
 • Mogućnost pretrage neograničenog broja zvučnih fajlova
 • Mogućnost pokretanja više različitih pretraga u paraleli, u offline režimu (korisnik može da radi nešto drugo do završetka pretrage)
 • Preslušavanje i verifikovanje rezultata
 • Sistem radi brzo i pouzdano, podržava moderne multicore i multiprocesorske platforme
 • Podržava distribuciju na više računara i load balancing, što omogućava primenu u veoma zahtevnim okruženjima
 • Softver je moguće nabaviti u više oblika: sa sopstvenim GUI okruženjem, kao API ili biblioteku, integrisan sa nekim od naših proizvoda (Audiomemo registrofon, Advertising Monitor)
 • U toku je integrisanje sa modulom za detekciju nivoa emocija, što će dodatno povećati mogućnosti pretrage i primenljivost softvera

   

Lupa uveličava slova ključne reči