Advertising monitor


Citaj mi

 

Advertising Monitor je sistem namenjen automatskom praćenju reklamnog i muzičkog sadržaja na radio i TV stanicama.

Traženi zvučni zapisi se u primljenom zvučnom signalu, sa određenih stanica, prepoznaju i u bazu se beleži tačan trenutak njihovog emitovanja. Ukoliko korisnik želi informacije o emitovanju traženog sadržaja, može dobiti izveštaj sastavljen na osnovu informacija dobijenih od sistema za prepoznavanje.

Sistem se sastoji iz određenog broja FM i TV tjunera koji primaju različite radio i TV stanice preko montiranih antena. Sa svakog od ovih tjunera vodi se audio-signal (ne i video) u specijalnu zvučnu karticu koja može da snima više kanala istovremeno. Tu se vrši on-line kompresija i snimci se arhiviraju na lokalnim hard diskovima. Vreme arhiviranja, u zavisnosti od broja kanala i veličine diskova, može biti i do nekoliko meseci unazad. Ukoliko se program emituje preko Interneta, snimci se kreiraju odgovarajućim softverom, ili se arhive mogu preuzeti direktno od klijenta sa njihovih servera.

U tako arhiviranim snimcima se vrši pretraga za odgovarajućim skupom traženih zvučnih zapisa koje je administrator sistema definisao importovanjem .wav fajla i označio za praćenje na odgovarajućem kanalu. Pretragu vrše nezavisni procesi koji su aktivirani na svim računarima u sistemu (kojih može biti proizvoljno mnogo) i rezultate upisuju u zajedničku bazu podataka. Ova baza kasnije služi za formiranje izveštaja prema klijentu.

Osim praćenja reklamnog i muzičkog sadržaja, Advertising Monitor može imati i druge primene.

 Advertising monitor


Softverski paket se sastoji od:

 • Aplikacije za snimanje audio-materijala
 • Aplikacije za automatsko prepoznavanje zadatih audio-zapisa u snimljenom materijalu i
 • Aplikacije za praćenje i administraciju celog sistema.

Osobine sistema su:

 • Višekanalno snimanje i komprimovanje audio-materijala u realnom vremenu,
 • Automatizovano prepoznavanje reklama, džinglova, muzičkih numera...
 • Mogućnost retroaktivnog praćenja
 • Neograničena proširivost sistema za ubrzanje rada i proširivanje kapaciteta,
 • Automatsko brisanje najstarijih snimaka i oslobađanje prostora za nove
 • Brza pretraga po vremenu i datumu beleženja audio-materijala, stanici i audio-materijalu
 • Vizuelni prikaz snimljenog materijala
 • Mogućnost korišćenja u kombinaciji sa Word Spotter-omAdMonitor