05.11.2020. održana je druga nacionalna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji sa međunarodnim učešćem  - ASTEK 2020

05.11.2020. održana je druga nacionalna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji sa međunarodnim učešćem - ASTEK 2020


Tema konferencije je bila tehnologija u podsticaju psihomotornog razvoja dece i kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Prof. dr Vlado Delić je bio predsedavajući i moderator plenarnog dela konferencije a u toku programa koji je pratilo oko 400 učesnika prof. dr Branislav Popović je održao prezentaciju "Asistivne govorne tehnologije na srpskom jeziku".

http://www.astek2020.pmplus.rs/program.php